Account Options

Nu cunosc niciun om,

Conținutul

  Să o luăm pe îndelete şi să cercetăm argumentele în favoarea introducerii acestei reguli.

  Nu cunosc niciun om

  Se revine, aşadar, la norma de dinainte decând pronumele negativ niciunul etc. Prin grafia legată, pronumele şi adjectivul negativ niciunul, niciun etc.

  Nu cunosc niciun om

  În afară de ceea ce unde argumentele sunt alteleniciunul, niciun etc. Astfel, pronumele niciunul, niciuna etc.

  Niciunul, niciun etc. Putem vorbi de un paralelism de grafie cu celelalte limbi romanice. Iată, bunăoară, formele adjectivului negativ, la masculin singular în principalele limbi neolatine: fr.

  Nu cunosc niciun om

  DOOM 6. În unele situaţii Nu cunosc niciun om alege între o variantă sau alta articol sau numeralîn funcţie de intenţia comunicării. În privinţa frecvenţei, pronumele şi, mai ales, adjectivul pronominal negativ sunt abundente în limbă, ceea ce ar putea sugera o uşurinţă în deprinderea scrierii corectă a acestora. Să vedem acum şi adjectivul pronominal negativ.

  Nu cunosc niciun om

  Deşi norma este logică, aşa cum s-a arătat, deprinderea ei rămâne o dificultate nu atât din cauza presiunii normei anterioare, ci, cu precădere, din cauza deficitului global de învăţare a limbii noastre cultivate. Un eşec şcolar, dar, mai ales, un eşec social.

  Nu cunosc niciun om