Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor

Adunarea gratuita 53.

Conținutul

  Adunarea gratuita 53 Face i cuno tin a cu o femeie pe Facebook

  Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor În conformitate cu prevederile art. Chişinău, str.

  Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele — Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

  Ordinea de zi a Adunării: 1.

  Adunarea gratuita 53 Caut divorțate bărbați din Brașov

  Cu privire Adunarea gratuita 53 darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul ; 2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul ; 3.

  Tranşe de vechime în muncă Procente din salariul de bază - între 3 şi 5 ani 3 - de la 5 la 10 ani 6 - de la 10 la 15 ani 9 - de la 15 la 20 ani 12 - peste 20 ani 15 2 Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel Locurile de muncă, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de Biroul permanent, la propunerea secretarului general.

  Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul ; 4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul ; 5. Cu privire la Adunarea gratuita 53 de repartizare a profitului pentru anul ; 6.

  Adunarea gratuita 53 Femeie care cauta MAN DUURBEL

  Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie; 7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori; 8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei; 9.

  Adunarea gratuita 53 matrimoniale in vranje fete pentru baieti vaslui

  Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii. Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 19 martie Modificările în lista acţionarilor Adunarea gratuita 53 vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 23 aprilie Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 17 aprilie în zilele de lucru între orele Pentru participare la adunarea Adunarea gratuita 53 acţionarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor — şi documentul care atestă împuternicirile acordate procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

  Adunarea gratuita 53 cuplu cauta barbat geoagiu locuri de munca geoagiu

  Relaţii la tel.